ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatainak kezelése és védelme

Tisztelt látogatónk!

 

A BITT Online Árurendelő Rendszer használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti. Kérjük, ezeket vásárlása előtt figyelmesen olvassa át!

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A BITT   Online   Árurendelő   Rendszer   egy   nem    nyilvános    online    bolt,   ahol BITT Technology-H Kft. üzleti partnerei részére nyújt online árurendelési lehetőséget.

1.2. A BITT Online Árurendelő Rendszerben mindenki vásárolhat, aki érvényes (Eladó által aktivált) regisztrációval rendelkezik, elfogadja jelen jognyilatkozatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti. 

1.3. A regisztrációkat Eladó bírálja el, s csak a vele meglévő üzleti (számlázási) kapcsolatban álló látogatók regisztrációját fogadja el, és aktiválja. A jóváhagyások (aktiválások) felett Eladó teljes körűen rendelkezik, azzal szemben fellebbezési lehetőség nincs.

1.4. Az Online Árurendelőben történő vásárláskor az adás-vételi ügylet az alábbi Felek között valósul meg:

 

Eladó adatai

BITT Technology-H Kft.

2885 Bakonybánk Külterület HRSZ 070/5 Adószám:

Bankszámla szám:

 

Vevő adatai

Az Ön regisztráció során megadott adatai.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ – ADATVÉDELEM
 • Az adás-vételi ügylet létrejöttéhez szükséges a Vevő alapvető és nyilvános adatainak rögzítése. Ezt a célt szolgálja a regisztráció, mely nélkül a vásárlás nem engedélyezett az áruházban.
 • A regisztrációs űrlap kitöltése során a következő adatok megadása szükséges:

A, Nyilvános cégadatok, melyek a hazai számviteli előírások szerint a számla kiállításához szükségesek. Ezek valódiságát az Eladónak nem áll módjában ellenőrzi, ezért azokért a Vevő felel.

B, Az online áruházban történő egyedi vevőazonosítást lehetővé tevő adatok (felhasználónév és jelszó).

C, Az árukiszállítás pontos címének meghatározása (nem kötelező). 2.3.

A regisztrációval a Vevő nem ad ki, az Eladó nem jut hozzá személyiségi jogokat érintő

adatokhoz.

2.4. Az Eladó a Vevő adatait harmadik félnek nem szolgáltatja ki, azokat bizalmasan kezeli.

 

 1. BEMUTATOTT TERMÉKEK

Az adás-vétel tárgyát az Online Árurendelőben bemutatott termékek jelentik.

 • Termékinformációk

A termékek leírása, és képi megjelenítése olyan alapvető információkat szolgáltat, melyek a tapasztalatok szerint elegendők a vásárlói döntés meghozatalához, az egyes termékek összehasonlításához. A termékleírás minden olyan műszaki információt tartalmaz a termékről, melyek annak használhatóságát alapvetően befolyásolják. A termékekről további információk kérhetők a Vevőszolgálat menüpontban található telefonszámon.

 • Árak

Az Online Árurendelőben kiírt árak telephelyi nettó árak, melyek nem tartalmazzák a kiszállítás díját. Az árak egy mennyiségi egységre értendők.

 • Jótállás, szavatosság

Az Online Árurendelő kínálatában kizárólag új – nem használt termékek – találhatók. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A jótállási, és szavatossági jogok Eladó telephelyén érvényesíthetők.

 

 1. VÁSÁRLÁS 
 • Kosár használata, termékek kiválasztása

A termékek kiválasztása virtuális kosárhasználattal történik a „ Hogyan vásároljon” menüpontban leírtak szerint. A kosár értéke a nettó fizetendő összeget mutatja, amely nem tartalmazza a kiszállítás költségeit.

 • Megrendelés

A megrendelés elküldésekor a kosár tartalma kerül megrendelésre. A megrendelés beérkezéséről a Vevő automatikus visszaigazolást kap az általa regisztráció során megadott e-mail címre. A megrendelés valódiságáról Eladó minden esetben telefonos megerősítést  kér  Vevőtől.  A  megerősítést  követően  kerül   sor   egy   faxon   küldött visszaigazolásra amely tartalmazza a szállítási határidőt ,szállítási feltételeket, fizetési feltételeket, mennyiségi árkedvezményeket . A szállítási és fizetési feltételek elfogadását a Vevő faxon visszaküldött cégszerűen aláírt visszaigazolással nyugtázza , csak ezután történhet a megrendelés teljesítése 

 • Szállítás

A szállítási kondíciók meghatározása minden esetben egyedi, tekintettel a rendelhető áruk mennyiségi, és fizikai változatosságára. A szállítás módjának és költségének pontos egyeztetésére az elektronikus megrendelést követő telefonos megerősítéskor kerül sor.

 • Fizetés

A fizetés bruttó 50.000 Ft értéket meg nem haladó vásárlás esetén utánvéttel, a szállítást követően készpénzben történik.

Bruttó 50.000 Ft feletti vásárlás esetén a pénzügyi teljesítés a Vevő által elfogadott visszaigazolás szerint történik

 

 1. VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

5.1 Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a visszaigazolás elfogadása előtt a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon az Eladó ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

5.2 Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru sértetlen visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

5.2 Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru sértetlen visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket;

5.3. Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

5.4 Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését;

 

 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
 • A BITT Online Árurendelőben való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
 • Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Online Árurendelő akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél – függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – , de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 • Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az Online Árurendelőhöz való csatlakozás miatt következett
 • A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
 • Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
 • Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás az Online Árurendelőben történt megjelenés időpontjától lép életbe.
 • Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az Online Árurendelőben. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
 • Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás
 • Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés

 

Jelen jogi nyilatkozat tartalmi alapja az 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről.

Click to Hide Advanced Floating Content