A "BITT" Vízgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 87.; cégjegyzékszáma: 14-09-002286; adószáma: 10628906-2-14.) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban Cstv.) 12. §. (1) bekezdése és 17. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat teszi közzé: A „BITT” Kft ”cs.a” ezúton tájékoztatja a hitelezőit, hogy a Kaposvári Törvényszék a 1.Cspk.14-13-000001/7. sz. végzésével elrendelte annak Cégközlönyben történő közzétételét, hogy a „BITT” Kft csődeljárását elrendelte. A közzététel időpontja 2013. március 30. A végzés közzétételétől a „BITT” Kft „cs.a.”-t fizetési haladék illeti meg a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában. A fizetési haladék a közzétételt követő 120. napot követő második munkanap 0 óráig tart.

A „BITT” Kft „cs.a” felhívja hitelezőit arra, hogy fennálló követeléseiket legkésőbb a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – jelentsék be – a követelésüket megalapozó okiratok csatolásával – egyidejűleg az adósnak és a Kaposvári Törvényszék által kirendelt vagyonfelügyelőnek, a Dr. FELSŐ Vállalkozásszervező és Csődtanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Budapest, Dob u. 52. II/1., levélcím: 399 Budapest, Pf.: 679). A hitelezői követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező követelése 1%-át – de legalább 5.000.- Ft-ot és legfeljebb 100.000.- Ft-ot – nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a Dr. FELSŐ Vállalkozásszervező és Csődtanácsadó Kft-nek a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403136-31304018-00000000 sz. bankszámlájára, amely során közleményként kérjük feltüntetni: BITT Kft „cs.a” regisztrációs díj. A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

A „BITT” Kft ”cs.a” jelen hirdetménnyel meghívja továbbá hitelezőit a 2013. május 22. napján 10.00 órai kezdettel a Somogy Flandria Inkubátorház és Konferenciaközpont földszinti konferenciatermében, (7400 Kaposvár, Ond Vezér u. 1.) tartandó egyezségi tárgyalásra. Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv. 17. § (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 munkanappal a „BITT” Kft „cs.a” megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére. Az egyezségi javaslat az egyezségi tárgyalás időpontját 5 munkanappal megelőző időponttól megtekinthető a Kaposvár, Guba S. u. 87. sz. alatti címen.